Via onder staande Link zijn verschillende optredens te zien op YouTube.
 
www.Youtube.nl/OBJBkoorRhenen